Voorwaarden

www.huureenprofessionelewebsite.nl en of www.ikbenopzoeknaareenwebsite.nl is onderdeel en eigendom van SatDesign.
'website huurder' wordt hierna genoemd als 'klant'.

1. Tarieven
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

2. Domeinnaam
Domeinnaam wordt voor 12 maanden vastgelegd door SatDesign op basis van de gegevens van de klant.
De klant is de rechtmatige eigenaar van de geclaimde domeinnaam.

3. Hosting website
Zodra de klant de website huurt verzorgt SatDesign voor de hosting van de website.

4. Mogelijkheden per ontwerp
- Bedrijfslogo op de site. De klant dient zijn of haar logo digitaal als .jpg, .png, .pdf en of .eps bestand aan te leveren. Het ontwerpen van een bedrijfslogo door SatDesign is niet inbegrepen.
- Andere kleurencombinatie en achtergrond. De klant heeft de mogelijkheid om de kleuren van de achtergrond (eventueel achtergrondafbeelding), voorgrond, menubalken en tekstkleuren te bepalen.
- Andere afbeeldingen en of foto's. De klant bepaalt welke afbeeldingen er in de webpagina(s) moet komen.
- Bepalen van eigen rubrieken tot maximaal 7. De klant kan tot maximaal 7 webpagina's laten inrichten op basis van het gekozen ontwerp.
- Social media iconen op de site met links naar desbetreffende sociale media. Hieronder valt o.a. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+, Pinterest etc.)
- Filmpje(s) van YouTube verwerken in de website. Klant dient van te voren aan te geven welk filmpje(s) er op de site terecht moet komen waarna SatDesign deze eenmalig op de site zet door middel van een iframe.
- Contactformulier met eventueel Google Maps aanduiding.

5. Copyright, eigendomsrechten en of publicatierechten
Teksten en of afbeeldingen worden aangeleverd door de website huurder. SatDesign verwerkt deze tijdens het ontwikkelingstraject in de website. SatDesign is niet verantwoordelijk voor de aangeleverde content/inhoud met betrekking tot Copyright, eigendomsrechten en of publicatierechten door de klant.

6. Betalingsvoorwaarden
Betaling voor het huren van een website gaat per automatische incasso van de klant aan SatDesign.
De hoogte van het bedrag bedraagt € 35,- excl. BTW per maand.
Hiervoor dient de klant een door SatDesign aangeleverde machtigingsformulier te ondertekenen en naar SatDesign terug te sturen. Een andere betalingsmogelijkheid is voor website huren niet mogelijk.

7. Levertijd
Klant dient teksten, afbeeldingen en links binnen 10 werkdagen aan SatDesign te leveren na ondertekenen van de machtiging (volgens punt 6).
Het project kan van start gaan nadat bovengenoemde informatie is aangeleverd.
Levertijd bedraagt maximaal 10 werkdagen en is mede afhankelijk van de aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen, kleurkeuzes etc.) van de klant.
Klant heeft het recht om tijdens de evaluatie 2x wijzigingen door te geven.

8. Leveringsvoorwaarden
Pas wanneer de betaling volgens punt 6 voldaan is wordt de website online gezet.
Op onze werkzaamheden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij KvK te Breda onder nummer 20109921 en na te lezen op www.satdesign.nl.

9. Onderhoud
Het is mogelijk om na oplevering wijzigingen door te geven. Dit wordt uitgevoerd volgens het SatDesign uurtarief. Klant wordt vooraf ge´nformeerd over de kosten.

Spellings- en drukfouten zijn voorbehouden.

< Ga terug